Schriftelijke vragen

Tekorten van medische hulpmiddelen in de langdurige zorg

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

15-04-2020
Antwoord op vagen van het lid Jansen over tekorten van medische hulpmiddelen in de langdurige zorg