Schriftelijke vragen

Het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.