Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Pia Dijkstra over het bericht dat Costa Rica de WHO oproept een internationale pool op te richten voor intellectueel eigendom inzake COVID-19

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  M.J. van Rijn, minister voor Medische Zorg
 • Mede namens
  I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Mede namens
  E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat Costa Rica de WHO oproept een internationale pool op te richten voor intellectueel eigendom inzake COVID-19

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid