Schriftelijke vragen

Menstruatie-armoede in Nederland

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-04-2020
Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk over “menstruatie-armoede in Nederland”