Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Amhaouch over het bericht dat veel private equity en buitenlandse partijen betrokken zijn bij fusies in de zorg

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.