Schriftelijke vragen : Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Gericht aan
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat