Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Diertens over de berichten Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus en Uitbraak coronavirus in Noord-Italië geen extra maatregelen in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De berichten ‘Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus’ en ‘Uitbraak coronavirus in Noord-Italië, geen extra maatregelen in Nederland’.

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid