Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Kuik over de berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’ en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Feiten en cijfers over oneigenlijk gebruik van methylfenidaat en andere prestatieverhogende middelen