Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Diks over schaliegas en plastic

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede namens
    S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Schaliegas en plastic

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid