Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Middendorp en Lodders over agrarische panden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-02-2020
Uitstel beantwoording vragen van de leden Middendorp en Lodders over agrarische panden

20-01-2020
Agrarische panden