Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht ‘studenten die spionagesoftware moeten installeren om tentamens te kunnen doen’.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Raan en Van Esch over ‘studenten die spionagesoftware moeten installeren om tentamens te kunnen doen’

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Studenten die spionagesoftware moeten installeren om tentamens te kunnen doen.

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid