Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Raemakers en Hijink en en Wörsdörfer over wederom een datalek in de jeugdzorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport