Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het artikel 'In adoptiezaken is verjaring ongewenst'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bergkamp over het artikel 'In adoptiezaken is verjaring ongewenst'

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het artikel 'In adoptiezaken is verjaring ongewenst'

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid