Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Bromet over het bericht ‘Black turbine blade ‘can cut bird deaths’’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Lee en Bromet over het artikel ‘Black turbine blade ‘can cut bird deaths’’

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Black turbine blade 'can cut bird deaths'’

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid