Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Beckerman, Smeulders en Nijboer over huisuitzettingen in de tweede coronagolf

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties