Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon, Wilders en Van Weerdenburg over ‘nog meer Nederlands hulpgeld voor Palestijnse terroristen’

Download Download

Ondertekenaars