Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Agnes Mulder over het de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het de postcoderoosregeling en de nieuwe subsidieregeling voor energiecoöperaties

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid