Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Moorlag over het bericht dat de cijfers over de uitstoot van stikstof door de veestapel niet kloppen

Download Download

Ondertekenaars