Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Dik-Faber, Voordewind en Van der Staaij over de dreiging van een boete voor het Israël Producten Centrum

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg
  • Mede namens
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Dik-Faber, Voordewind en Van der Staaij over de dreiging van een boete voor het Israël Producten Centrum

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

De dreiging van een boete voor het Israël Producten Centrum.

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid