Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raak en Hijink over de keuze voor Facebook om mensen te informeren over kabinetsbesluiten

Download Download

Ondertekenaars