Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Pia Dijkstra en Paternotte over de beantwoording van eerdere vragen over het bericht dat een Amerikaanse farmaceut een Nederlands coronamedicijn in productie neemt

Download Download

Ondertekenaars