Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Futselaar en Van Gerven over het bericht 'Zorgen om luchtvervuiling in Brabant en Limburg: 'Wat als er een tweede golf komt en het aantal doden hier weer hoger ligt?''

Download Download

Ondertekenaars