Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de «Fraude Signalering Voorziening» (FSV) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Download Download

Ondertekenaars