Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de wijze waarop de Commissie van wijzen geoordeeld heeft dat bepaalde CAF-zaken wel vergelijkbaar zijn met CAF-11, waardoor de hele groep ouders in principe in aanmerking komt voor compensatie, en andere CAF-zaken niet

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Overzicht bijlagen