Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ploumen, Kerstens, Van Dijk, Moorlag en Kuiken over de gevolgen van het Coronavirus

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede namens
  A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Mede namens
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede namens
  E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
Naar boven