Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over 65 miljard euro aan schade door verzakkende huizen

Download Download

Ondertekenaars