Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wilders over de capaciteit van IC-units en beademingsapparaten in Nederland i.v.m. de Corona-pandemie

Download Download

Ondertekenaars