Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het feit dat een vooraanstaande klimaatscepticus werd gefinancierd door Nederlandse multinationals en klimaatbeleid probeerde te frustreren

Download Download

Ondertekenaars