Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Verhoeven over het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens de drukte niet aan kan

Download Download

Ondertekenaars