Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Verhoeven over het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens de drukte niet aan kan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Verhoeven over het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens de drukte niet aan kan

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens de drukte niet aan kan.

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid