Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Groothuizen en Voordewind over de kabinetsbrief Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De kabinetsbrief Vervolgmaatregelen aanpak coronavirus

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid
Naar boven