Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over de wijziging woonplaatsbeginsel

Download Download

Ondertekenaars