Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Middendorp, Lodders en Koerhuis over het inschrijven in de BRP.

Download Download

Ondertekenaars