Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over meerdere keren het eigen risico aanspreken

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Ziekenhuisbezoek in 2019, eigen risico betalen van 2018