Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over de berichten 'Datacenters in Nederland raken in wurggreep van Amerikanen' en 'Nederlandse bouwer van datacenters failliet'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van het lid Van den Berg over de berichten 'Datacenters in Nederland raken in wurggreep van Amerikanen' en 'Nederlandse bouwer van datacenters failliet'

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De berichten 'Datacenters in Nederland raken in wurggreep van Amerikanen' en 'Nederlandse bouwer van datacenters failliet'

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid