Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht dat de IRMA-app wordt gebruikt in een huisartsenpost

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slootweg over het bericht dat de IRMA-app wordt gebruikt in een huisartsenpost

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de IRMA-app wordt gebruikt in een huisartsenpost

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid