Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Omtzigt en Wiersma over het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nrs. 1577-1579)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Omtzigt en Wiersma over het bericht 'Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken'

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00