Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Özütok en Renkema over het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR?

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-11-2019
Het rapport ‘Beleidsscan VN-Verdrag handicap’ van de NVRR?