Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk over menstruatie-armoede in Nederland

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-11-2019
Menstruatie-armoede in Nederland