Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over het advies van SodM op het winningsplan van Nedmag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het advies van het SODM inzake het winningsplan van Nedmag

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid