Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Gijs van Dijk en Nijboer over de onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.