Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

14-10-2019
De Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan