Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-10-2019
De Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan