Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Minister bezorgd om versleuteling Facebook’

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid