Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over data van werkzoekenden die massaal ontbreken bij een databank van het UWV

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Proces Kandidatenverkenner Banenafspraak levert te weinig op. Onderzoeksrapport in opdracht van UWV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.