Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over het bericht 'De elektrische wegwerppeuk: nieuw gevaar voor longen en milieu'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘De elektrische wegwerppeuk: nieuw gevaar voor longen en milieu’

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid