Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Lodders en Aartsen over het niet meer kosteloos doen van loonaangifte voor ondernemers door de invoering van eHerkenning

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Lodders en Aartsen over het niet meer kosteloos doen van loonaangifte voor ondernemers door de invoering van eHerkenning

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiƫn

Schriftelijke vragen

Het niet meer kosteloos doen van loonaangifte voor ondernemers door de invoering van eHerkenning

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid