Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Kerstens over het gebrekkige toezicht op de data van patiënten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Ploumen en Kerstens over het gebrekkige toezicht op de data van patiënten

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het gebrekkige toezicht op de data van patiënten

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid