Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ploumen en Nijboer over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-07-2019
Het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen