Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de brandbrief van jeugdrechtadvocaten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de brandbrief van jeugdrechtadvocaten

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De brandbrief van jeugdrechtadvocaten

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid