Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Gerven over de petitie ‘De glucosesensor is geen gadget, maar bittere noodzaak’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.