Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Krol over het bericht dat de uitvaartpolis vaak zoek is

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Krol over het bericht dat de uitvaartpolis vaak zoek is

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de uitvaartpolis vaak zoek is

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid